Aktualności

Programy Hodowli dostosowane do nowych przepisów UE

wydarzeniaWojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie oraz Polski Związek Hodowców Koni zachęca wszystkich Hodowców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowymi programami hodowli dla poszczególnych ras koni, które zostały dostosowane do przepisów:

 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli
zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i
wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym
wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i
90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt
("rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt").

 

Zmiany wprowadzone do programów hodowli będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 roku. 

Poszczególne programy prezentujemy poniżej:

- polski koń zimnokrwisty - kliknij tutaj
- arden polski - kliknij tutaj
- śląska - kliknij tutaj
- polski koń szlachetny półkrwi - kliknij tutaj
- wielkopolska - kliknij tutaj
- małopolska - kliknij tutaj
- huculska - kliknij tutaj
- konik polski - kliknij tutaj
- kuc - kliknij tutaj