Aktualności

Badania markerów genetycznych

newsPolski Związek Hodowców Koni informuję, iż z dniem 15 kwietnia 2019 roku kończy akcję refundacji badań ogierów starszych oraz klaczy starszych, czynnych jeszcze w hodowli, a posiadających jedynie zbadane markery I klasy (grupy krwi). Badania DNA ogierów starszych i klaczy starszych będzie można wykonać jedynie za pełną odpłatnością, po przekazaniu laboratorium odpowiedniego zlecenia.