Aktualności

05 marca posiedzenie Zarządu WZHK w Warszawie

news Informujemy, iż dnia 5 marca 2020 roku, tj. czwartek odbędzie się posiedzenie Zarządu

Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie o godzinie 12:00, w siedzibie Związku.