Aktualności

UWAGA!

news W pierwszej kolejności w kontaktach ze Związkiem prosimy wykorzystywać środki komunikowania się poprzez:

- kontakt telefoniczny

- drogę elektroniczną- np.: zgłoszenie konia do rejestru

- drogą pocztową- np.: zmiana właściciela w paszporcie

Klientom Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, którzy planują w najbliższych dniach przybycie osobiste do biura Związku, a ich sprawa nie wymaga konieczności ich osobistego stawiennictwa, proponujemy rozważenie wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikami Związku w celu ustalenia dalszego sposobu załatwienia spraw związkowych.