Opłaty

L.p. Czynność zootechniczna Wysokość opłaty
1 Paszport hodowlany:
opis słowny i graficzny + mikroczip (79,20 zł)
zarejestrowanie koniowatego (41,80 zł)
wydanie paszportu (4,00 zł)
125,00 zł
2 Opis graficzny 53,50 zł
3 Wszczepienie mikroczipu 71,20 zł
4 Zidentyfikowanie konia rasy:
-pełna krew angielska,
-czysta krew arabska,
-kłusak,
-kuc szetlandzki
53,50 zł
5 Wydanie duplikatu paszportu 150,00 zł
6

Dokonanie zmiany w rejestrze koniowatych
(np. zmiana posiadacza konia, kastracja, uzupełnienie rodowodu)

17,50 zł
7 Zmiana nazwy konia/nadanie nazwy koniom sprowadzonym spoza granic kraju 115,00 zł
8 Duplikat dokumentu hodowlanego (licencji, dowodu urodzenia) 75,00 zł
9 Duplikat świadectwa pokrycia klaczy 50,00 zł
10 Zaświadczenie do ARIMR 50,00 zł
11 Wpisowe do WZHK 30,00 zł
12 Roczna składka członkowska 30,00 zł
13 Weryfikacja pochodzenia przy braku świadectwa krycia/inseminacji 150 zł
14 Weryfikacja pochodzenia przy posiadanym świadectwie, ale koń opisywany u kolejnego właściciela, nie u hodowcy 46,50 zł
15 Wydanie dokumentu identyfikacyjnego 4,00 zł
16 Rejestracja w CBDK 41,80 zł
17 Sprawdzenie tożsamości konia sprowadzonego spoza granic Polski 80,20 zł
18

Rejestracja koni zagranicznych (sportowych/hodowlanych) z nadanym imieniem

41,80+80,20+17,50

139,50 zł
19

Rejestracja koni zagranicznych w celach ubojowych

41,80+17,50

59,30 zł
20

Zidentyfikowanie rodzica rasy:
-pełna krew angielska,
-czysta krew arabska,
-kłusak,
-kuc szetlandzki

w celu wprowadzenia rodowodu do CBDK

53,50+41,80

95,30 zł
 21 Tymczasowy dokument identyfikacyjny - tylko w przypadku zatrzymania paszportu przez organy państwowe tj. sąd, policja itp. Ważny 45 dni  23,50 zł 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZOOTECHNICZNYCH 

L.p. Czynność zootechniczna Wysokość opłaty
1

OKS- ocena wartości użytkowej klaczy starszej (składka za klacz starszą):

 15,00 zł

2 OKM i WKM –ocena wartości użytkowej klaczy młodej i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej)

30,00 zł

3

OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego (składka od ogiera starszego)

(ogier na użytek klaczy własnych - 40 zł)

100,00 zł

4 OOM i WOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego i wpis do księgi (licencja dla ogiera młodego)  175,00 zł
5 POW – ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności 10,00 zł
6

POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności

30,00 zł
7 PK –ocena wartości użytkowej klaczy młodej (w tym wstępne próby dla klaczy hc i kn) 10,00 zł
8 OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego 5,00 zł
9 Wpisowe od założenia nowego punktu kopulacyjnego (w tym szkolenie i materiały informacyjne) 150,00 zł
10 Nadzór i prowadzenie dokumentacji hodowcy od klaczy objętej programem ochrony zasobów genetycznych 50,00 zł

 


54 1090 1841 0000 0001 2020 1012

UWAGA! Opłaty nie uwzględniają wysyłki pocztowej!
Paszporty, licencje, zaświadczenia wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wg cennika Poczty Polskiej