Programy ochrony koni ras zachowawczych

Rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych
– małopolska, wielkopolska, huculska, konik polski, śląska –
Instytut Zootechniki w Balicach Dr. Inż. Iwona Tomczyk-Wrona
- polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim, w typie sokólskim –
Instytut Zootechniki w Warszawie Dr. Inż. Grażyna Polak

Procedura ubiegania się o objęcie programem ochrony zasobów genetycznych (typ sztumski i sokólski)
Procedura ubiegania się o objęcie programem ochrony zasobów genetycznych (hc, konik polski, młp, wlkp, śl)

- Skontaktować się z biurem WZHK w celu umówienia wizyty.
- Dokumenty: numer gospodarstwa, numer NIP, numer kontaktowy, opłacone aktualne składki członkowskie
- Utworzenie Wykazu klaczy zakwalifikowanych do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych w biurze WZHK Warszawa.

Terminy:
- od 15.11.2016 – 30.12.2016 zgłoszenia się nowych Hodowców chcących się ubiegać o przyznanie płatności.
- od 01.01.2017 – 28.02.2017 – osoby które są już w programie, aby wykonać Wykaz Klaczy Zakwalifikowanych i Proponowanych do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych na następny rok.

Wszystkie klacze ubiegające się o uzyskanie dopłat rolnośrodowiskowych muszą posiadać księgę główną oraz wpis do niej. Klacze który ukończyły 30 miesięcy.

Komisyjne kwalifikacje klaczy sokólskich i sztumskich:

1. Zgłoszenie klaczy do biura WZHK w Warszawie (do 28.09.2016)
2. Klacz musi mieć ukończone 25 miesięcy na dzień 15 październik. (Jeżeli klacz ukończyła 27 miesięcy musi zostać zbonitowana w celu wpisania do księgi.
3. Proponowany termin dla Hodowców 26-27.10.2016
4. Próba użytkowości – podnoszenie nóg oraz prezentacja klaczy przez Komisją.

KLACZ KTÓRA NIE ZOSTANIE ZAKWALIFIKOWANA PRZEZ KOMISJE NIE BĘDZIE MOGŁA BRAĆ UDZIAŁU W PROGRAMIE OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH SZTUMSKICH I SOKÓLSKICH.

Sprawdzanie klaczy w biurze WZHK w Warszawie to wstępna kwalifikacja, nie gwarantująca przyjęcia do programu ochrony zasobów genetycznych. INSTYTUT KWALIFIKUJE OSTATECZNIE!!!

  ------
Lista ogierów dopuszczonych do krycia klaczy programowych----------

                                 LINK : Ogiery

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Paulina Liwińską, kontakt: 22 771-20-17