Przepisy prawa

Przedstawiamy zbiór aktualnie obowiązujących przepisów i ustaw:

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanej w ramach funduszu PZHK w 2016 r.

 

 

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przedstawiamy ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwięrząt - aktualna na dzień 18 maja 2016.

Opłaty związane z identyfikacją i rejestracją konia
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) oraz nowe zmiany z dnia 24 maja 2007r.

Minimalne warunki utrzymania zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U.2003 Nr 167, poz. 1629) oraz nowe zmiany z 01.02.2005r.

Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich regulująca sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz prowadzenia ksiąg i rejestrów hodowlanych oraz nowe zmiany z 29.06.2007r.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

Obrót i handel końmi w świetle nowych przepisów
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą konieczność dostosowania wielu przepisów, w tym również hodowlanych i weterynaryjnych, do ustawodawstwa wspólnotowego. więcej >>>

Szczegółowe warunki i sposoby transportu zwierząt
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz. U.2003 Nr 185, poz. 1809).

Wymagania weterynaryjne przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych (Dz.U. 2005 nr 37 poz. 334).

Kwalifikacje kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt oraz zmiany z dnia 30 czerwca 2005 r

Płatności zwierzęce
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności.

Zmiana ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 223 poz. 1775)

Rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2009 r.)

Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2009 r.)

Zmiana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z dnia 23 lipca 2009 r.)

Opłaty za paszporty
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu ( Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 23 poz. 138)

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Przedstawiamy tekst jednolity ustawy z Dziennika Ustaw Nr 204 z dnia 18 listopada 2008r. poz. 1281 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt