Władze statutowe

Władze wybrane 20 kwietnia 2016 roku, na Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonce

Zarząd:

 • Prezes - Adam Kowalczyk
 • Wiceprezes - Jan Perdjon
 • Wiceprezes - Eugeniusz Lasota
 • Skarbnik - Paweł Gąsiński
 • Sekretarz - Krzysztof Grąbczewski
 • Członek Zarządu - Jacek Jankowski
 • Członek Zarządu - Jan Turek
 • Członek Zarządu - Tadeusz Kowalczyk
 • Członek Zarządu - Piotr Chmielnicki

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący - Grzegorz Jachimiak
 • Wiceprzewodniczący - Jerzy Borowski
 • Sekretarz - Mariusz Makowski

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący - Olimpia Dąbkowska
 • Wiceprzewodniczący  - Grażyna Kruszewska
 • Sekretarz - Zygmunt Jamka