Zasady bonitacji ogierów

Ocena typu, kłody i wyglądu ogólnego: max 15 pkt.:

15 pkt.-ocena doskonała
14 pkt.-ocena bardzo dobra
13 pkt.-ocena dobra
12 pkt.-ocena dosyć dobra
11 pkt.-ocena zadowalająca
10 pkt.-ocena dostateczna
9 pkt.- ocena mierna
8 pkt.- ocena niedostateczna

Ocena głowy i szyi: max 5 pkt.:
5 pkt.- ocena bardzo dobra
4 pkt.- ocena dobra
3 pkt.- ocena dostateczna
2 pkt.- ocena niedostateczna

Ocena nóg przednich, tylnych i ruchu: max 10 pkt.:

10 pkt.- ocena doskonała
9 pkt.- ocena bardzo dobra
8 pkt.- ocena dobra
7 pkt.- ocena zadowalająca
6 pkt.- ocena dostateczna
5 pkt. –ocena mierna
4 pkt.- ocena niedostateczna

Uwaga – uzyskanie mniej niż połowy maksymalnej liczby punktów przy ocenie kłody, nóg przednich, tylnych, kopyt i ruchu uniemożliwia dokonanie wpisu konia do ksiąg